Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser - Sygedagpengesatser - Diskontoen - Befordringsgodtgørelse - Selskabs- og virksomhedsskat m.v.


Nu kommer pligten til at registrere reelle ejere i selskaber
For et par år siden blev alle selskaber pligtige til at registrere deres ejere med en ejerandel på mindst 5 %.
Fra nytår 2017 skal man registrere ejerne af et selskab allerede i forbindelse med stiftelsen online. Det Offentlige Ejerregister blev derfor nedlagt.
Fremover sker registrering af ejere i virk.dk under "ændre virksomhed" –da der ikke længere er noget der hedder Det Offentlige Ejerregister.

Folketinget har nu af hensyn til kontrol med hvidvask osv. besluttet at gå skridtet videre, således at selskaber fremover også skal registrere deres reelle ejere.
Det er relevant, hvis et selskab ejes af et eller flere holdingselskaber.
De ultimative ejere af danske selskaber vil altså fremover kunne ses af alle, idet CVR registeret er offentligt tilgængeligt.

Hvem anses som reelle ejere?
Den ultimative (reelle) ejer af et selskab vil altid være en fysiske person.
Ifølge vejledningen anses man altid for reel ejer, hvis man indirekte ejer mindst 25 % af selskabet eller kontrollerer 25 % af stemmerne.
En mindre ejeandel kan også være kvalificerende, hvis man har magt til at udnævne medlemmer af bestyrelsen/ledelsen i selskabet.
Erhvervsstyrelsen har netop i dag sendt meddelelse ud om, at man fra i dag den 23. maj kan gå ind i virk.dk og registrere de reelle ejere.

Fristen for registrering er den 1. december 2017, så hvis der er travlt nu, så kan registrering af reelle ejere udskydes til efteråret.

Se Erhvervsstyrelses vejledning her: https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere
Hvordan gør man? Trin for trin i virk.dk

1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller privat NemID

2. Indtast virksomhedens CVR-nummer

3. Vælg 'Ændre' og 'Rediger virksomhed'

4. Find 'Ejerforhold' i højremenuen og klik 'Rediger'

5. Du kan nu tilføje nye ejere

Grøn Bolig-Jobordning bliver permanent i 2018

Billede

Med aftalen om finansloven for 2018, som blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, bliver BoligJobordningen permanent. Det sker med henblik på at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde.

Der gives skattefradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.

Skattefradraget er som hidtil et ligningsmæssigt fradrag, og de hidtidige lofter over skattefradragene for udgifter til serviceydelser og håndværksydelser på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr. videreføres ligeledes. Begge lofter er i 2018-niveau og reguleres efter personskattelovens § 20, dvs. i takt med lønudviklingen.

Fradrag for omfattede serviceydelser
Aftaleparterne er enige om at videreføre fradrag for lønudgifter til samme serviceydelser i hjemmet som i dag:
-Almindelig rengøring
-Vinduespudsning
-Børnepasning
-Almindeligt havearbejde m.m.

Fradrag for håndværksydelser
-Aftaleparterne er endvidere enige om at justere de omfattede håndværksydelser, så bl.a. følgende ydelser fortsat vil være omfattet:
-Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre
-Isolering af tag, gulv og ydervægge
-Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
-Kloakarbejde på egen grund
-Tilslutning til bredbånd
-Fornyelse og etablering af dræn
-Udvendigt malerarbejde

Som noget nyt gives der fremadrettet også fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.

Fradrag for følgende ydelser udgår:
-Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
-Solafskærmning af vinduer og glasdøre
-Energirådgivning
-Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
-Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
-Installation af ladestik til elbiler
-Fjernelse af asbest, PCB og bly

FÅ STYR PÅ DINE BOLIGSKATTER.

Billede

Det kan være en jungle, at finde rundt i de forskellige skatter, som vedrører boligbeskatningen:

Ejendomsskat.

Har også navnet grundskyld. Det er en skat af boligens grund, som betales til kommunen.

Skatten beregnes på baggrund af den offentlige vurdering af grundværdien.

Ejendomsværdiskat.

Skat på selve boligen, som bliver beregnet ud fra den vurderede ejendomsværdi.

Skatten betales til staten. Ejendomsværdiskatten har siden år 2002 været fastfrosset i kroner og ører.

Grundskyldspromille.

Grundskyldspromillen afgør hvad der skal betales i grundskyld.

For året 2016 ligger den på mellem 16 og 34 promille af grundværdien og den reguleres årligt af den enkelte kommune.

Ejendomsvurdering.

Skat overtog i 2002 den offentlige ejendomsvurdering, fra de lokale vurderingsnævn.

Ordningen har siden 2013 været på suspenderet, da det kom frem, at vurderingerne enten har været for lave eller for høje.

Boligskattestoppet.

Siden 2002 har ejendomsværdiskatten været fastlåst, og der har været skatteloft på grundskylden eller ejendomsskatten.

Reguleringsprocent.

På grund af loftet over hvor meget grundskylden kan stige, har den årlige reguleringsprocent ligget på mellem 3 til 7 procent.

Tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde er for tiden kr. 1.660 + 0,6 procent af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien.

Kørsel

Billede

Befordringsfradrag 2017

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,93 kr.

Over 120 km

0,97 kr. (I udkants kommuner dog 1,93 kr.)


Befordringsfradrag 2018

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,94 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (I udkants kommuner dog 1,94 kr.)


Kørselsgodtgørelse 2017
Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,53 kr.
Over 20.000 km 1,93 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,52 kr.


Kørselsgodtgørelse 2018
Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,54 kr.
Over 20.000 km 1,94 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,53 kr.


Rejsegodtgørelse 2017

Logi - efter regning eller pr. døgn 209 kr.
Fortæring pr. døgn 487 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 20,29 kr.
Fri mogenmad 73,05 kr.
Fri frokost 146,10 kr.
Fri middag 146,10 kr.
25 pct. godtgørelse 121,75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr.


Rejsegodtgørelse 2018

Logi - efter regning eller pr. døgn 214 kr.
Fortæring pr. døgn 498 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 20,75 kr.
Fri mogenmad 74,70 kr.
Fri frokost 149,40 kr.
Fri middag 149,40 kr.
25 pct. godtgørelse 124,50 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.

Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet

150 kr.

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.
EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.
AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.
ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Dagpengesatser

Billede

Satser 2017

Dagpenge 2017

Sats pr. dag 849 kr.

Sygedagpenge 2017
Max pr. uge 4.245 kr.

Sygedagpenge Selvstændige erhvervsdrivende 2017
Minimumsydelses pr. uge 2.830 kr.

Barselsdagpenge 2017
Max pr. uge 4.245 kr.


Satser 2018

Dagpenge 2018
Sats pr. dag 860 kr.

Sygedagpenge 2018
Max pr. uge 4.300 kr.

Barselsdagpenge 2018
Max pr. uge 4.300 kr.

Diskontoen

Billede

Diskotoen

6. juli 2012 0,00 pct.
1. juni 2012 0,25 pct.
9. december 2011 0,75 pct.
4. november 2011 1,00 pct.
8. juli 2011 1,25 pct.
8. april 2011 1,00 pct.
15. januar 2010 0,75 pct.
28. august 2009 1,00 pct.
14. august 2009 1,10 pct.
8. juni 2009 1,20 pct.

Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Pension

Billede

Privatordning

2016

2017

2018

Max. indbetaling til kapitalpension

-

-

-

Max. indbetaling til alderspension

28.900 kr.

29.600 kr.

-

Ratepension, altid fradragsberettiget

52.400 kr.

53.500 kr.

54.700 kr.

Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget

48.300 kr.

49.300 kr.

50.400 kr.

Selskabs- og virksomhedsskat

Aktie- og anpartsselskaber

2016

2017

2018

Skatteprocent ved betaling af a conto skat

22%

22%

22%

Virksomhedsskat

2016

2017

2018

Skat af opsparet overskud

22%

22%

22%

Beskatning

Billede
Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige 2018 2017
Indtil 52.900 i 2018 og 50.600 i 2017 27% 27%
Over 52.900 i 2018 og 50.600 i 2017 42% 27%
Bundfradrag 2018 2017
Bundfradrag ved topskat 498.900 kr. 479.600 kr.
Alle der er fyldt 18 år 46.000 kr. 45.000 kr.
Børn/unge under 18 år 34.500 kr. 33.800 kr.
Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt Bilens værdi sættes til:
Højst 3 år fra 1. indregistrering Derefter: Oprindelig nyvognspris 75 % af nyvognspris
Mere end 3 år*) efter 1. indregistrering Arbejdsgiverens købspris inkl. evt. istandsættelsesudgifter
2016 2017 2018
Under 300.000 kr. 25% 25% 25%
Over 300.000 kr. Hertil kommer et miljøtillæg, der fra 2013 svarer til 150 % af ejerudgiften 20% 20% 20%
*) Værdien beregnes dog som mindst 160.000 kr.

Straksafskrivning 2018

Billede
Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 13.500 kr.