Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser - Sygedagpengesatser - Diskontoen - Befordringsgodtgørelse - Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Ordinær acontoskat
Tiden nærmer sig, hvor selskaberne skal indbetale 1. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2017.
Første rate skal betales 20. marts 2017.

Kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for 2017?
Hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2017 bliver større end summen af de 2 ordinære acontorater, så har selskabet mulighed for at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts.
Men sker der noget ved at vente 8 måneder og først betale frivillig acontoskat senest den 20. november 2017?
Under normale renteforhold får selskaberne en gevinst i form af et procenttillæg ved at betale skatten i god tid –altså senest 20. marts.
Men ser vi på sidste år, så var procenttillægget 0,0 pct.
I 2016 var det altså absolut ingen fordel at betale pengene ind den 20. marts frem for at vente til den 20. november.
Da nationalbankens rente stadig er historisk lav, så må vi forvente, at procenttillægget også i år bliver 0,0 pct. Bankerne operere jo nu med negative renter.
Efter al sandsynlighed bliver der altså ikke nogen gevinst ved at indbetale frivillig skat den 20. marts frem for at vente til den 20. november. Selskaberne kan altså give sig selv en rentefri kredit på 8 måneder.

Ingen garanti
De faktisk procenttillæg bliver først offentliggjort omkring 15. december, så vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor de lander. Men alt taler for, at de igen i år lander på 0,0 pct.

Grøn Bolig-Jobordning i 2016 og 2017

Billede

Folketinget har i februar 2016 vedtaget regler om Grøn Bolig-Jobordning, der skal gælde i 2016 og 2017. Serviceydelser der giver ret til fradrag er de samme som hidtil, medens de ydelser der berettiger til håndværkerfradrag, er ændret.

Fradrag i 2016 og 2017

De nye regler gælder for arbejde der udføres i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. De almindelige betingelser mv. for fradrag, som var gældende i 2015 og tidligere gælder fortsat, og er i hovedtræk følgende.

  • Kun fradrag for lønudgifter, der derfor skal fremgå særskilt af faktura fra håndværkeren.
  • Betaling for arbejdet skal ske elektronisk (bankoverførsel, netbank, posthus, dankortterminal, eller kortbetaling via leverandørens hjemmeside).

Serviceydelser

Det maksimale årlige fradrag for serviceydelser udgør pr. person 6.000 kr. inklusiv moms. De ydelser der berettiger til fradrag er de samme som hidtil, hvilket vil sige.

  • Almindelig rengøring
  • Vinduespudsning
  • Børnepasning i hjemmet
  • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter Almindeligt havearbejde og snerydning.

Håndværkerfradrag

Det maksimale årlige håndværkerfradrag udgør, pr. person, 12.000 kr. inklusiv moms. Der er indført fradrag for lønudgifter til en række nye grønne ydelser, og fradragsretten er fjernet for nogle ikke-grønne ydelser. På SKAT´s hjemmeside kan du finde en liste over hvilke ydelser der giver ret til håndværkerfradrag.

Link: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018&vId=0&lang=DA

HUSK AT OPDATERE DIN SKATTEOPGØRELSE.

Billede

Snart er året 2016 omme, men der er stadig mulighed for at ændre på forskudsopgørelsen for året 2016,

hvis du vil undgå restskat eller du har betalt for meget i skat.

Er der omlagt realkreditlån, eller foreligger der en lønforhøjelse, eller andre store ting i løbet af året.

Så er det sidste udkald for at ændre forskudsopgørelsen for i år, hvis det skal nå at have en effekt.

Det kan godt svare sig, at bruge nogen tid på dette, inden du går i gang med forskudsopgørelsen for næste år, som ligger klar den 15. november.

Derfor, husk at rette forskudsopgørelsen 2017 så godt som muligt, den fremsendes i slutningen af året.

Adskillige, ser en overskydende skat, som en opsparing eller gratiale måske ekstra feriepenge, men det svarer til " at du låner skattefar pengene gratis i et års tid".

Går det den anden vej får du pålagt strafrente.

REVISIONSHUSET-VIBORG ER GERNE TIL TJENESTE I FORBINDELSE MED EN EVT. ÆNDRING AF FORSKUDSOPGØRELSEN

FÅ STYR PÅ DINE BOLIGSKATTER.

Billede

Det kan være en jungle, at finde rundt i de forskellige skatter, som vedrører boligbeskatningen:

Ejendomsskat.

Har også navnet grundskyld. Det er en skat af boligens grund, som betales til kommunen.

Skatten beregnes på baggrund af den offentlige vurdering af grundværdien.

Ejendomsværdiskat.

Skat på selve boligen, som bliver beregnet ud fra den vurderede ejendomsværdi.

Skatten betales til staten. Ejendomsværdiskatten har siden år 2002 været fastfrosset i kroner og ører.

Grundskyldspromille.

Grundskyldspromillen afgør hvad der skal betales i grundskyld.

For året 2016 ligger den på mellem 16 og 34 promille af grundværdien og den reguleres årligt af den enkelte kommune.

Ejendomsvurdering.

Skat overtog i 2002 den offentlige ejendomsvurdering, fra de lokale vurderingsnævn.

Ordningen har siden 2013 været på suspenderet, da det kom frem, at vurderingerne enten har været for lave eller for høje.

Boligskattestoppet.

Siden 2002 har ejendomsværdiskatten været fastlåst, og der har været skatteloft på grundskylden eller ejendomsskatten.

Reguleringsprocent.

På grund af loftet over hvor meget grundskylden kan stige, har den årlige reguleringsprocent ligget på mellem 3 til 7 procent.

Tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde er for tiden kr. 1.660 + 0,6 procent af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien.

Kørsel

Billede

Befordringsfradrag 2016

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,99 kr.

Over 120 km

1,00 kr. (I udkants kommuner dog 1,99 kr.)


Befordringsfradrag 2017

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,93 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (I udkants kommuner dog 1,93 kr.)


Kørselsgodtgørelse 2016
Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,63 kr.
Over 20.000 km 1,99 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,52 kr.


Kørselsgodtgørelse 2017
Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,53 kr.
Over 20.000 km 1,93 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,52 kr.


Rejsegodtgørelse 2016

Logi - efter regning eller pr. døgn 202 kr.
Fortæring pr. døgn 477 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 19,88 kr.
Fri mogenmad 71,55 kr.
Fri frokost 143,10 kr.
Fri middag 143,10 kr.
25 pct. godtgørelse 119,25 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr.


Rejsegodtgørelse 2017

Logi - efter regning eller pr. døgn 209 kr.
Fortæring pr. døgn 487 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 20,29 kr.
Fri mogenmad 73,05 kr.
Fri frokost 146,10 kr.
Fri middag 146,10 kr.
25 pct. godtgørelse 121,75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.

Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet

150 kr.

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.
EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.
AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.
ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Dagpenge 2016

Billede

Dagpenge 2016
Sats pr. dag 836 kr.

Sygedagpenge 2016
Max pr. uge 4.180 kr.

Sygedagpenge Selvstændige erhvervsdrivende 2016
Minimumsydelses pr. uge 2.787 kr.

Barselsdagpenge 2016
Max pr. uge 4.180 kr.

Dagpenge 2017
Sats pr. dag 849 kr.

Sygedagpenge 2017
Max pr. uge 4.245 kr.

Sygedagpenge Selvstændige erhvervsdrivende 2017
Minimumsydelses pr. uge 2.830 kr.

Barselsdagpenge 2017
Max pr. uge 4.245 kr.


Diskontoen

Billede

Diskotoen

6. juli 2012 0,00 pct.
1. juni 2012 0,25 pct.
9. december 2011 0,75 pct.
4. november 2011 1,00 pct.
8. juli 2011 1,25 pct.
8. april 2011 1,00 pct.
15. januar 2010 0,75 pct.
28. august 2009 1,00 pct.
14. august 2009 1,10 pct.
8. juni 2009 1,20 pct.

Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Pension

Billede

Privatordning

2015

2016

2017

Max. indbetaling til kapitalpension

-

-

-

Max. indbetaling til alderspension

28.600 kr.

28.900 kr.

29.600

Ratepension, altid fradragsberettiget

51.700 kr.

52.400 kr.

53.500

Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget

47.600 kr.

48.200 kr.

49.300

Selskabs- og virksomhedsskat

Aktie- og anpartsselskaber

2015

2016

2017

Skatteprocent ved betaling af a conto skat

23,50%

22%

22%

Virksomhedsskat

2015

2016

2017

Skat af opsparet overskud

23,50%

22%

22%

Beskatning

Billede
Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige 2016 2017
Indtil 49.900 i 2015 og 50.600 i 2016 27% 27%
Over 49.900 i 2015 og 50.600 i 2016 42% 27%
Bundfradrag 2016 2017
Bundfradrag ved topskat 467.300 kr. 479.300 kr.
Alle der er fyldt 18 år 44.000 kr. 45.000 kr.
Børn/unge under 18 år 33.000 kr. 33.800 kr.
Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt Bilens værdi sættes til:
Højst 3 år fra 1. indregistrering Derefter: Oprindelig nyvognspris 75 % af nyvognspris
Mere end 3 år*) efter 1. indregistrering Arbejdsgiverens købspris inkl. evt. istandsættelsesudgifter
2015 2016 2017
Under 300.000 kr. 25% 25% 25%
Over 300.000 kr. Hertil kommer et miljøtillæg, der fra 2013 svarer til 150 % af ejerudgiften 20% 20% 20%
*) Værdien beregnes dog som mindst 160.000 kr.

Straksafskrivning 2016

Billede
Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 12.900 kr.