Update

Her finder du nyheder, opdateringer og påmindelser der kan være relevant for dig.

ÅRSOPGØRELSEN 2016

Billede

Årsopgørelsen 2016 for lønmodtagere og pensionister vil kunne ses i Tast Selv senest mandag den 13. marts 2017. Ligeledes åbnes der den 13. marts for adgangen til at indberette nye tal og ændringer til årsopgørelsen. Indberettes ændringer senest torsdag den 30. marts 2017 sikrer du dig at der tages hensyn til disse allerede på den første årsopgørelse.

UDBETALING AF OVERSKYDENDE SKAT.

Udbetaling af overskydende skat indsættes på Nemkonto. For de fleste sker det tirsdag den 11. april 2017. Beløb under 100 kr. udbetales dog ikke, men overføres til næste år.

Frist for betalingen af frivillig acontoskat

Billede

Hvis du forventer, at den faktiske skat i dit selskab for indkomståret kommer til at overstige den faktisk betalte acontoskat, kan du supplere op med frivillige indbetaling af acontoskat, for at undgå at betale de ca. 3,6 % i rentetillæg ved betaling af restskat næste år.

Rentetillægget på ca. 3,6 % er ikke fradragsberettiget.

Det præcise rentetillæg bliver først offentliggjort omkring 15. december 2016.

Ny frist 1. februar

Tidligere var sidste frist for betaling af frivillig acontoskat den 20. november.

Folketinget har sidste år lempet reglerne, så du kan vente med at betale frivillig acontoskat helt frem til 1. februar 2017. Dermed får du også et bedre overblik over, hvor meget selskabets overskud bliver.

Tillæg på ca. 0,7 %.

Prisen for at betale frivillig restskat efter 20. november er et mindre rentetillæg, som vi forventer, kommer til at ligge på 0,7 % samme som sidste år, hvilket giver en rente fra 1. november 2016 til 1. februar på 3,60 % (0,7 % /70 x 360 dage)

NB! Tillægget er det samme, uanset på hvilken dato i perioden du vælger at foretage indbetalingen. Det tilsiger, at du af likviditetsmæssige årsager venter med at foretage den frivillige indbetaling længst muligt – altså til den 1. februar 2017.

Kan det betale sig?

Restskattetillægget for 2016 forventes, som nævnt, at lande på 3,6 %. Det svarer til en rente før skat på 4,62 % (3,6/0,78).

Hvis du har penge i banken og indestående forrentes med mindre end 4,62 %, så kan det betale sig at betale frivillig acontoskat.

Hvis du ikke har penge i banken, men du kan låne penge til en rente på under 4,62 %, kan det ligeledes være en god ide, at betale frivillig acontoskat.

Evt. restskat for 2016 skal betales senest den 20. november 2017.

Husk at indberette beløb i TastSelv før indbetaling

Husk at indberet frivillig indbetaling af acontoskat til TastSelv Erhverv FØR du foretager indbetalingen. Hvis du ikke opretter kravet i systemet først, så sender SKAT automatisk pengene retur.

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2016:

Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2016 udgør 2,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2016 udgør 4,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2016 udgør 0,5 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere.

Billede

Når reglerne træder i kraft, skal selskabets ledelse indhente oplysninger om selskabets reelle ejere og registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ofte er der sammenfald mellem et selskabs umiddelbare ejer og den reelle ejer. Men hvis en person ejer et holdingselskab,der igen ejer et driftsselskab, er driftsselskabets umiddelbare ejer ikke sammenfaldende med den reelle ejer.

Personen i toppen er den reelle ejer

I den nævnte situation er holdingselskabet den umiddelbare ejer, mens

personen i toppen er den reelle ejer. Selskabets reelle ejer er nemlig en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.Der er formodning om, at personen er en reel ejer, hvis personen direkte eller indirekte ejer mindst 25 procent af stemmerne eller kapitalen.

Indsats mod skattely

De nye regler indgår som en del af den politiske indsats mod skattely på erhvervsområdet. Registret over reelle ejere giver blandt andre skattemyndigheder adgang til bedre oplysninger og er dermed en brik i kampen mod skatteunddragelse. De fleste af oplysningerne i registret er også tilgængelige for alle andre interesserede. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for, hvornår de nye regler træder i kraft. Reglerne træder formentlig i kraft i løbet af foråret 2017.

Husk skatten efter fald i de variable renter

Billede

Renterne på F5-lån med variabel rente er faldet, derfor er det vigtigt at låntagerne husker skatten. Den nedsatte rente giver råd til at betale andre udgifter eller måske få ordnet lidt i boligen, men husker man ikke at ændre forskudsopgørelsen risikerer man at ende med en restskat.

Har du et F1 eller F3-lån er ydelsen ikke ændret meget, men det er dog altid fornuftigt at tjekke forskudsopgørelsen, og få den rettet til når renten ændrer sig.